Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Sídlo společnosti:

Firma:   Legion s.r.o.
Ulice:   Šmeralova 146/6
Město:   Praha 7
PSČ:     17000
Země:    Czech Republic
IČ:           25634585
DIČ:     CZ25634585
E-mail: info@e-batoh.cz
Telefon: +420 776688885

Zapsaná:  vedená u Městského soudu v Praze, vložka C 56664

Jsme plátce DPH

Korespondenční adresa :  e-batoh.cz

                                              Bryksova 953/9

                                              198 00 Praha 9

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.e-batoh.cz

1. Úvodní ustanovení

- Tento nákupní řád je platný pro internetový obchod www.e-batoh.cz, určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (www.e-batoh.cz) a kupujícího (zákazníka) v souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění.

- Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

- Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH. Odesláním objednávky kupující akceptuje cenu, kterou prodávající stanovil. Pokud dojde ke změně ceny po odeslání objednávky, je prodávající povinen toto kupujícímu neprodleně sdělit, ten se poté může dobrovolně rozhodnout, zda novou cenu akceptuje či dojde ke zrušení objednávky.

- Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

- Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou e-mailové zprávy. Ta bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce,  a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, údaje o objednaném zboží, počet kusů objednaného zboží, atd. Toto potvrzení posílá server automaticky

- Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením zboží a jeho převzetím.

2.UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než  dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Minimální výše nákupu je 200,- Kč (včetné DPH bez dopravy) Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „     “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Dodací podmínky a dodací lhůta

Místem dodání zboží je adresa uvedena kupujícím v objednávce. Pokud chce kupující dodat zboží na jinou dodací adresu, uvede v objednávkovém formuláři jméno a adresu místa pro dodání zboží. V případě, že zboží není skladem nebo z jiného důvodu nebude možné dodržet požadovaný termín dodání, bude zákazník kontaktován telefonicky nebo e-mailem s návrhem náhradního termínu dodání nebo jiného typu zboží. O odeslání zboží bude zákazník informován e-mailem. Dále o stavu své objednávky budete informování Vámi zvolenou přepravní společnosti formou e-mailu nebo SMS zprávy. Pokud zákazník po přijetí emailového potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný, je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu. Nejlépe e-mailem na adresu info@e-batoh.cz

Skladová dostupnost  - zboží s uvedenou dostupnosti "skladem" znamená, že zboží je na našem skladě nebo skladem na externím skladě u dodavatele (dodání 1-3 dny)

Pokud si přejete zjistit dostupnost telefonicky, e-mailem nebo na on-line chatu vždy je nutné uvézt operátorovi KÓD ZBOŽÍ, který naleznete v detailu produktu.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 

5. Záruka

Na zboží se vztahuje zákonná lhůta záruky v délce 24 měsíců.  Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku, způsobené přepravou a nesprávným skladováním.

V případě výměny zboží v rámci vyřízené reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

6. Reklamace

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem ČR. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu, a to písemně či e-mailem. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží - nikoliv pouze oznámení. Reklamaci je možné uplatnit poštou na adrese prodejce: e-batoh.cz, Bryksova 953/9, 198 00 Praha 9. Zboží musí být řádně zabaleno a nejlépe v originálním obalu, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození (za toto ručí kupující). Zboží nesmí být zasláno na dobírku, nevyplaceně, či jinak s úhradou při převzetí. Vyřešenou reklamaci si může zákazník osobně vyzvednou po předchozí domluvě nebo mu bude zaslána zpět na adresu z objednávky nebo na jakoukoliv adresu v ČR, kterou zákazník nahlásí jako doručovací.

Neuznatelné reklamace

 

  1. Prasklý kufr během přepravy

Veškeré zboží prodávané v EU je před uvedením do obchodní sítě samozřejmě pečlivě testováno, to platí nejen pro sortiment kufrů. Skořepina kufru tedy nemohla jen tak prasknout sama od sebe, pokud tedy došlo k nějakému poškození, muselo být s tímto zavazadlem zacházeno poněkud neúměrně. Samotný kufr je poté nutné reklamovat u přepravce, se kterým jste cestovali a nikoliv u prodejce.

  1. Ulomené kolečko

Totéž pak samozřejmě platí při ulomení kolečka, jedná se opět o mechanické poškození, na nějž se reklamace nemůže vztahovat. Se zbožím bylo neadekvátně zacházeno, a pokud jste si tohle nezpůsobili sami, je třeba vyřídit vše s danou přepravní společností. Bohužel, podle současných zákonných norem jinak jednat nelze.

  1. Vychýlené kolečko z osy u tašky či kufru

Tento jev je také poměrně častý. Opět jde ale o mechanické poškození, protože taška či kufr není dopravním prostředkem, který je použitelný pro přepravu na pozemních komunikacích. Jde totiž o produkty určené výhradně k přemisťování na rovné ploše (což může být například letištní hala). Je proto nutné v případě nerovnosti nebo výškového rozdílu (auta na zem, z letištní haly do auta) kufr nebo tašku zvednout ze země za držadlo a ten malý kousek přenést.

      4. Ochranná folie

Co se týče ochranné fólie, tu najdete na každém novém skořepinovém kufru. Rozhodně nemá sloužit na Vašich cestách, je třeba ji po dodání zboží odstranit. Je určena výhradně k tomu, aby se kufru nestalo nic během dopravy z internetového obchodu.  

     5. Prodavajicí neručí za škody a zničené oblečení a pod. - zvusobeny zabarvením od kabelky, peneženky, zakousnutí zipu oblečení  a t.d.

Opravy a neoprávněné reklamace

V případě neoprávněné reklamace / opravy (mechanické poškození, opotřebení způsobené běžným užíváním, odření, přetržení, zlomení, atd.) prodávající zákazníkovi zboží opraví na náklady zákazníka dle platného ceníku. Po opravě bude zboží odesláno na náklady zákazníka a cena za opravu a poštovné bude účtována dobírkou.

Řešení sporů

 V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující obrátit:

      a) na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení

         vady,

      b) na existující systémy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,

      c) na příslušný soud.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího Legion s.r.o., Bryksová 953/9, Praha 9,19800.

7.3.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.5.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6.   V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Adresát:  Legion  s.r.o.

               Bryksova 953/9

               Praha 9 19009

 

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Artikl (číslo)                       název (popis)                                           ks                               cena v Kč (s DPH)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Datum objednávky: …………………………………………..

Číslo objednávky (faktury): ………………………………………..

Číslo účtu pro vrácení peněz : …………………………………………..

 

Adresa kupujícího: …………………………………………………………………………………………………….

 

Podpis kupujícího:

 

Datum odstoupení od smlouvy: …………………………………………………

 

8. VÝMĚNA ZBOŽÍ

Zboží zakoupené v internetovém obchodě nelze vyměnit. Je možné ho pouze vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky. Vracené zboží nesmí být poškozené ani zničené a musí obsahovat všechny originální štítky a visačky. V případě, že potřebujete nové zboží obratem, udělejte novou objednávku a za vrácené zboží Vám budou peníze poslány na uvedený účet ve formuláři pro odstoupení od kupní smlouvy (lze opsat z naších web stránek)

Zásilku lze odeslat bud poštou na adresu Legion s.r.o., Bryksova 953/9, Praha 9, 19800 nebo přes Zásilkovnu.

Zásilku lze vrátit (kromně kufrů a velkých zásilek) po dohodě přes (kód) službu Zásilkovna – cena zpětné zásilky od Nás stojí 80Kč

Postup pro vrácení přes Zásilkovnu:x

-       stačí, aby zákazník nahlásil unikátní kód zpětné zásilky při podání na jakékoliv podacím místě Zásilkovny

-       obsluha podacího místa sama vytiskne štítek, nalepí ho na zásilku a předá zákazníkovi potvrzení o převzetí zásilky

 

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednaného zboží, komunikaci se zákazníkem a reklamním účelům, pokud k tomu dal zákazník předem souhlas. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Zpracování osobních údajů:

https://www.e-batoh.cz/zpracovani-osobnich-udaju.html

10. Nepřevzetí zásilky

Každá objednávka nebo expedovaná zásilka je kupujícímu písemně oznámená jak prodávajícím, tak přepravcem, několikrát. Storno objednávky ze strany kupujícího proto nejsou prodávajícím po expedici akceptovány. Expedovanou zásilku je kupující povinen převzít. Nepřevzetím zásilky vzniká prodejci přímá škoda na poštovném, balném, poplatcích za zpětné doručení a dalších souvisejících službách, kterou je kupující povinen uhradit. Pokud tedy kupující prokazatelně a písemně nestornoval objednávku před expedicí zboží, bude vůči zákazníkovi za nepřevzetí zásilky evidovaná pohledávka ve výši skutečné škody, minimálně 160 Kč. Po nepřevzetí zásilky bude kupujícímu vystavena faktura na uvedenou sumu přepravních nákladů. Tuto fakturu je třeba uhradit ve stanoveném termínu splatnosti, v opačném případě bude tato pohledávka postoupena externí inkasní společnosti.

Informace k provozovateli internetového obchodu www.e-batoh.cz:


Sídlo společnosti:

Firma:   Legion s.r.o.
Ulice:   Šmeralova 146/6
Město:   Praha 7
PSČ:     17000
Země:    Czech Republic
IČ:           25634585
DIČ:     CZ25634585
E-mail: info@e-batoh.cz
Telefon: +420 776688885

Zapsaná:  vedená u Městského soudu v Praze, vložka C 56664

Jsme plátce DPH

Korespondenční adresa :  e-batoh.cz

                                              Bryksova 953/9

                                              198 00 Praha 9


 Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1.8.2014