Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

- Tento nákupní řád je platný pro internetový obchod www.e-batoh.cz, určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (www.e-batoh.cz) a kupujícího (zákazníka) v souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění.

- Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

- Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH. Odesláním objednávky kupující akceptuje cenu, kterou prodávající stanovil. Pokud dojde ke změně ceny po odeslání objednávky, je prodávající povinen toto kupujícímu neprodleně sdělit, ten se poté může dobrovolně rozhodnout, zda novou cenu akceptuje či dojde ke zrušení objednávky.

- Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

- Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou e-mailové zprávy. Ta bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce,  a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, údaje o objednaném zboží, počet kusů objednaného zboží, atd. Toto potvrzení posílá server automaticky

- Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením zboží a jeho převzetím.

2. Dodací podmínky a dodací lhůta

Místem dodání zboží je adresa uvedena kupujícím v objednávce. Pokud chce kupující dodat zboží na jinou dodací adresu, uvede v objednávkovém formuláři jméno a adresu místa pro dodání zboží. V případě, že zboží není skladem nebo z jiného důvodu nebude možné dodržet požadovaný termín dodání, bude zákazník kontaktován telefonicky nebo e-mailem s návrhem náhradního termínu dodání nebo jiného typu zboží. O odeslání zboží bude zákazník informován e-mailem. Dále o stavu své objednávky budete informování Vámi zvolenou přepravní společnosti formou e-mailu nebo SMS zprávy. Pokud zákazník po přijetí emailového potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný, je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu. Nejlépe e-mailem na adresu info@e-batoh.cz

Skladová dostupnost  - zboží s uvedenou dostupnosti "skladem" znamená, že zboží je na našem skladě nebo skladem na externím skladě u dodavatele (dodání 1-3 dny)

Pokud si přejete zjistit dostupnost telefonicky, e-mailem nebo na on-line chatu vždy je nutné uvézt operátorovi KÓD ZBOŽÍ, který naleznete v detailu produktu.

3. Záruka

Na zboží se vztahuje zákonná lhůta záruky v délce 24 měsíců.  Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku, způsobené přepravou a nesprávným skladováním.

4. Reklamace

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem ČR. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu, a to písemně či e-mailem. Reklamaci je možné uplatnit poštou na adrese prodejce: e-batoh.cz, Bryksova 953/9, 198 00 Praha 9. Zboží musí být řádně zabaleno a nejlépe v originálním obalu, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození (za toto ručí kupující). Zboží nesmí být zasláno na dobírku, nevyplaceně, či jinak s úhradou při převzetí. Vyřešenou reklamaci si může zákazník osobně vyzvednou po předchozí domluvě nebo mu bude zaslána zpět na adresu z objednávky nebo na jakoukoliv adresu v ČR, kterou zákazník nahlásí jako doručovací.

Neuznatelné reklamace

  1. Prasklý kufr během přepravy

Veškeré zboží prodávané v EU je před uvedením do obchodní sítě samozřejmě pečlivě testováno, to platí nejen pro sortiment kufrů. Skořepina kufru tedy nemohla jen tak prasknout sama od sebe, pokud tedy došlo k nějakému poškození, muselo být s tímto zavazadlem zacházeno poněkud neúměrně. Samotný kufr je poté nutné reklamovat u přepravce, se kterým jste cestovali a nikoliv u prodejce.

  1. Ulomené kolečko

Totéž pak samozřejmě platí při ulomení kolečka, jedná se opět o mechanické poškození, na nějž se reklamace nemůže vztahovat. Se zbožím bylo neadekvátně zacházeno, a pokud jste si tohle nezpůsobili sami, je třeba vyřídit vše s danou přepravní společností. Bohužel, podle současných zákonných norem jinak jednat nelze.

  1. Vychýlené kolečko z osy u tašky či kufru

Tento jev je také poměrně častý. Opět jde ale o mechanické poškození, protože taška či kufr není dopravním prostředkem, který je použitelný pro přepravu na pozemních komunikacích. Jde totiž o produkty určené výhradně k přemisťování na rovné ploše (což může být například letištní hala). Je proto nutné v případě nerovnosti nebo výškového rozdílu (auta na zem, z letištní haly do auta) kufr nebo tašku zvednout ze země za držadlo a ten malý kousek přenést.

      4. Ochranná folie

Co se týče ochranné fólie, tu najdete na každém novém skořepinovém kufru. Rozhodně nemá sloužit na Vašich cestách, je třeba ji po dodání zboží odstranit. Je určena výhradně k tomu, aby se kufru nestalo nic během dopravy z internetového obchodu.  

     5. Prodavajicí neručí za škody a zničené oblečení a pod. - zvusobeny zabarvením od kabelky, peneženky, zakousnutí zipu oblečení  a t.d.

Opravy a neoprávněné reklamace

V případě neoprávněné reklamace / opravy (mechanické poškození, opotřebení způsobené běžným užíváním, odření, přetržení, zlomení, atd.) prodávající zákazníkovi zboží opraví na náklady zákazníka dle platného ceníku. Po opravě bude zboží odesláno na náklady zákazníka a cena za opravu a poštovné bude účtována dobírkou.

Řešení sporů

 V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující obrátit:

      a) na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení

         vady,

      b) na existující systémy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,

      c) na příslušný soud.

5. Odstoupení od smlouvy

Odběratel/kupující má právo odstoupit od objednávky (kupní smlouvy) kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. zák. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. zák.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Peníze vám budou zaslány bankovním převodem na vámi uvedený bankovní účet . Peníze vám budou zaslány nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Poplatek za formu platby (např. dobírka) se nevrací, byla to vaše volba platby s příplatkem. Nabízíme i formu platby bez příplatku. 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:  Legion  s.r.o.

               Bryksova 953/9

               Praha 9 19009

 

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Artikl (číslo)                       název (popis)                                           ks                               cena v Kč (s DPH)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Datum objednání: …………………………………………

Datum obdržení: …………………………………………..

Nákupní dokl.číslo: ………………………………………..

 

Adresa kupujícího: …………………………………………………………………………………………………….

 

Podpis kupujícího:

 

Datum odstoupení od smlouvy: …………………………………………………

 

6. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednaného zboží, komunikaci se zákazníkem a reklamním účelům, pokud k tomu dal zákazník předem souhlas. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Zpracování osobních údajů:

https://www.e-batoh.cz/zpracovani-osobnich-udaju.html

7. Nepřevzetí zásilky

Každá objednávka nebo expedovaná zásilka je kupujícímu písemně oznámená jak prodávajícím, tak přepravcem, několikrát. Storno objednávky ze strany kupujícího proto nejsou prodávajícím po expedici akceptovány. Expedovanou zásilku je kupující povinen převzít. Nepřevzetím zásilky vzniká prodejci přímá škoda na poštovném, balném, poplatcích za zpětné doručení a dalších souvisejících službách, kterou je kupující povinen uhradit. Pokud tedy kupující prokazatelně a písemně nestornoval objednávku před expedicí zboží, bude vůči zákazníkovi za nepřevzetí zásilky evidovaná pohledávka ve výši skutečné škody, minimálně 160 Kč. Po nepřevzetí zásilky bude kupujícímu vystavena faktura na uvedenou sumu přepravních nákladů. Tuto fakturu je třeba uhradit ve stanoveném termínu splatnosti, v opačném případě bude tato pohledávka postoupena externí inkasní společnosti.

Informace k provozovateli internetového obchodu www.e-batoh.cz:


Sídlo společnosti:

Firma:   Legion s.r.o.
Ulice:   Šmeralova 146/6
Město:   Praha 7
PSČ:     17000
Země:    Czech Republic
IČ:           25634585
DIČ:     CZ25634585
E-mail: info@e-batoh.cz
Telefon: +420 776688885

Zapsaná:  vedená u Městského soudu v Praze, vložka C 56664

Jsme plátce DPH

Korespondenční adresa :  e-batoh.cz

                                              Bryksova 953/9

                                              198 00 Praha 9


 Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1.8.2014

 

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace